Impressum

Impressum

 

Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Osijek, Čvrsnička 4, tel: +385 (0)31 356 444ravlic_logo
e-mail: info@ravlic.com
web: www.ravlic.com

 

Nadležni sud:
Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030131813, temeljni kapital 17.920.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Mario Ravlić, Ivana Ravlić, Zoran Debeljak
Prokurist: Zlatko Ravlić

IBAN: HR9824840081106509110 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb